Liana Dehelean

3e87dd3Este conferenţiar universitar la disciplina Psihiatrie în cadrul departamentului Neuroştiinţe al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara şi medic primar psihiatru în cadrul Clinicii Psihiatrice „Eduard Pamfil”, Timişoara. A primit titlul de doctor în medicină în cadrul UMF Timişoara. În cursul rezidenţiatului în psihiatrie, a urmat un program de formare de 5 ani în terapie familială sistemică în cadrul parteneriatului cu Association Hospitalière Sainte-Marie şi Université D’Auvergne din Clermont-Ferrand – Franţa fiind în prezent psihoterapeut familial afiliat Federaţie Române de Psihoterapie. Este autor la 44 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale, la 49 de articole în cărţi / monografii de specialitate naţionale şi internaţionale şi coautor la 5 manuale de psihiatrie destinate studenţilor, rezidenţilor şi specialiştilor psihiatrii. De asemenea, este autorul a două monografii de specialitate („Bazele biologice ale psihiatriei” şi „Psihoterapia în tulburările de alimentaţie”) şi a mai multor cursuri publicate online destinate studenţilor şi rezidenţilor în psihiatrie. A participat la numeroase studii clinice multicentrice şi în cadrul a trei proiecte naţionale şi internaţionale. Domeniile de interes sunt psihiatria biologică, psihofarmacologia şi psihoterapia familială. A primit premiul Asociaţiei Române de Psihiatrie în 2001 pentru tinerii medici psihiatrii şi în 2011 pentru publicarea cărţii intitulate “Bazele biologice ale Psihiatriei”.

Prezentarea din cadrul congresului îşi propune să facă o incursiune în mecanismele biologice ce stau la baza modului în care individul percepe timpul. Vor fi analizate aspectele genetice, neurobiochimice, histologice şi anatomice ce intervin atât în normalitate, cât şi în patologie. Informaţiile legate de procesarea temporală individuală vor fi prezentate în context developmental şi ambiental.