Virgil-Radu Enătescu

_20150823_180647

Este în prezent Șef de Lucrări la Disciplina de Psihiatrie a Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara și medic primar psihiatru la Clinica de Psihiatrie “Eduard Pamfil” din Timișoara. A fost președinte AMRPR în perioada 2002 – 2003. Este membru în calitate de Counselour în Boardul Secțiunii CL Psychiatry and Psychosomatics – al European Psychiatric Association ales în Martie 2014.

Este doctor în științe medicale din anul 2008, titlul tezei de doctorat fiind “Evoluția tulburării depresive majore. Comorbiditatea cu patologia somatică”. În 2008, a absolvit masteratul în “Psihoterapie medicală” a Facultății de Medicină Generală, Farmacie și Medicină Dentară din cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș” Arad. În anul 2007 a dobândit calitatea de psihoterapeut sub supervizare în Terapie Cognitiv – Comportamentală.

A primit premiul APR-Lilly pentru tinerii medici psihiatrii, pe anul 2002 (constând în bursă de 1 săptămână în S.U.A – Indianapolis la Lilly Neuroscience Research și premiul ARPP pentru cea mai bună comunicare orală din cadrul celui de AL V-LEA CONGRES NAȚIONAL DE PSIHIATRIE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ, Sinaia, 8 – 11 Octombrie 2014 pentru lucrarea intitulată „Obstetrical and Neonatal Clinical Parameters Associated with the Increased Risk of Postnatal Depression. Parametrii Obstetricali și Neonatali Asociați cu Riscul Crescut de Depresie Postnatală”.

A urmat mai multe cursuri de perfecționare atât în țară cât și în străinătate.

Este prim autor al mai multor capitole ale unor monografii internaționale din care una publicată în editura St George’s University of London iar două la editura Cambridge Scholars Publishing la care mai are publicate încă două alte capitole în calitate de coautor. De asemenea, este prim autor și coautor de capitole în alte 15 monografii publicate în țara noastră. Este coautor al cărții Dialog Medic – Bolnav Ediția a 2-a publicată în română și engleză la Editura Dacia în 2007.

Este prim autor a trei articole și lucrări in extenso indexate ISI și coautor la alte trei astfel de lucrări indexate ISI. Este prim autor și autor 19 lucrări publicate în rezumat în reviste cotate ISI. Este prim autor și coautor la 16 articole publicate în reviste naționale indexate BDI. A fost membru în două granturi naționale câștigate prin competiție. În prezent desfășoară și coordonează mai multe cercetări clinice multidisciplinare având ca teme principale depresia post-partum, aspecte psihopatologice și ale personalității la pacienții cu boală ischemică acută coronariană, markeri epigenetici ai evoluției tratamentului antidepresiv în depresia majoră, etc.

În cadrul congresului AMRPR 2015 Dr. Enătescu va susține o prezentare intitulată

“ACTUALITĂȚI PRIVIND PARTICULARITĂȚILE PSIHOPATOLOGICE ALE FEMEILOR AFLATE ÎN PERIOADA PERINATALĂ”

ce se dorește a fi în primul rând o familiarizare a tinerilor rezidenți cu această problematică clinică și o actualizare cu cele mai noi informații referitoare la epidemiologia, etiopatogenia, aspectele clinice și terapeutice ale patologiei psihiatrice asociate perioadei perinatale.