Dana Cristina Herta

danaherta

– Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie din Tg. Mureș în 1999

– Medic specialist de psihiatria copilului și adolescentului din ianuarie 2007 (pregătire în rezidențiat 2002– 2006 și examen de specialitate în oct 2006 în centrul universitar Cluj – Napoca)

– Cadru didactic asociat din octombrie 2007 și asistent universitar la Disciplina de Psihologie Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj – Napoca din martie 2008

– Coordonator al activităților cercului studențesc al Disciplinei de Psihologie Medicală din cadrulUniversității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj – Napoca

– Doctor în științe medicale din iunie 2013 – bursier doctorand în co-tutelă UMF – UBB Cluj – Napoca (finanțare prin proiect POS-DRU), îndrumător: Prof. Dr. Doina Cozman

– Bursier postdoctorand Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj – Napoca (finanțare prin proiect POS-DRU), mentor: Prof. Dr. Doina Cozman

– Domenii de cercetare: expunerea la traumă, stresul posttraumatic, suicidul la diverse populații la risc, prevenția în domeniul sănătății mintale

– Membru în echipa de cercetare în:

 3 granturi interne

 1 grant multicentric internațional

 2 proiecte europene FP7 în domeniul sănătății mintale la adolescenți – SEYLE și WE-STAY – proiecte coordonate de către Institutul Karolinska din Stockholm

 1 studiu calitativ multicentric internațional de sănătate mintală la adolescenți

– Membru al ARPP și EPA

– Membru al Alianței Române de Prevenție a Suicidului și coordonator al antrenamentului de intervenție telefonică în criza suicidară adresat voluntarilor Alianței Române de Prevenție a Suicidului

– Coordonator al intervenției de conștientizare a sănătății mintale la adolescenți în cadrul echipei de cercetare românești conduse de Prof. Dr. Doina Cozman, în proiectul SEYLE

Primul (și deocamdată singurul) trainer român acreditat YAM (Youth Aware of Mental health, intervenția de conștientizare a sănătății mintale la tineri) – octombrie 2014, certificat acordat de un consorțiu de traineri din cadrul Karolinska University Stockholm și Columbia University New York

– Rater acreditat pentru scale clinice de evaluare în depresie, manie, anxietate, schizofrenie, risc suicidar

– Training pentru: management în adicții (adulți, adolescenți) și în sănătate mintală; Good Clinical

Practices in Clinical Trials; competențe antreprenoriale; managementul riscului suicidar (populație generală și la risc); prim ajutor psihologic; managementul traumei, al abuzului și al dezastrelor la civili,militari, în școli, la copii, adolescenți și alte populații la risc.

 

In cadrul Congresului AMRPR, va prezenta lucrarea cu titlul

Intervenția în criza suicidară: principii, priorități, provocări

Orice situație de criză nerezolvată poate genera suicid, orice persoană poate ajunge să se confrunte cu o situație de criză și la orice pacient psihiatric evaluarea riscului suicidar este o componentă esențială a interviului psihiatric. Intervenția în criza suicidară se efectuează în echipă, este un proces cu etape clar definite și cu obiective de etapă măsurabile, cu o desfășurare algoritmică (rezultatul acțiunilor într-o anumită etapă generează obiectivele și acțiunile etapei următoare). Obiectivele primordiale ale acestui proces sunt: amânarea impulsului suicidar, (re)conectarea persoanei cu rețeaua de support social și cu serviciile medicale și psihologice de care persoana are nevoie. Provocările intervenției în criza suicidară sunt: stabilirea unor obiective realiste și fezabile, incertitudinea, conceptualizarea eșecului, prevenția burnout-ului la echipa de intervenție.