Lucian-Ioan Ile

Ile

Ocupație: psiholog clinician, psihoterapeut

Loc de muncă: Clinica de Psihiatrie „Eduard Pamfil” Timișoara

Preocupări: psihopatologie, filosofie și psihopatologie, psihoterapie. Interesat de studiul fenomenelor psihotice, cu precădere al celor delirante, de conceptul de metacogniții cu implicațiile lui în psihopatologie, precum și de intervențiile psihoterapeutice individuale și cele familiale.

În cadrul congresului va prezenta:

Intervențiile psiho-sociale în primul episod psihotic

 

Lucian Ile[1][2], Maria Claudia Ile[2]

Rezumat

 

Introducere. Este consacrat faptul că intervenția timpurie în primul episod psihotic facilitează evoluția favorabilă pe termen lung. Pe lîngă tratamentul farmacologic, intervențiile psiho-sociale ocupă un loc de prim rang, completând cu succes tabloul unui management de tip multi-element și subordonându-se dezideratelor generale referitoare la primul episod psihotic: accelerarea remisiunii, reducerea reacțiilor adverse la experiența psihotică, maximizarea funcționării, prevenirea recăderii și a rezistenței la tratament.

Obiectiv. Prezentarea de față intenționează să surprindă perspectiva recentă asupra intervențiilor psiho-sociale în cazul primului episod psihotic.

Metodă. Au fost trecute în revistă informații actuale din literatura științifică, inclusiv din cercetările recente, cu privire la gestiunea primului episod psihotic și s-au formulat propuneri de intervenție cu aplicație la un caz concret de debut psihotic abordat în cadrul unei echipe profesionale de specialiști în sănătate mintală.

Rezultate. Datele recente confirmă rolul important al intervențiilor timpurii, inclusiv al celor psihosociale, în primul episod de psihoză. Trei intervenții specifice predomină aria psiho-socială: psiho-educația, intervențiile cognitiv-comportamentale și intervențiile la nivel familial. Există un deficit substanțial de intervenții multi-element în primul episod psihotic.

Concluzii. Managementul primului episod psihotic trebuie să includă abordări multi-element pentru șansa unei evoluții favorabile pe termen lung. Intervențiile psiho-sociale pot fi și trebuie să fie recomandate timpuriu în cadrul abordării primului episod de psihoză.

 

Cuvinte cheie: prim episod psihotic, funcționare, psiho-social, multi-element, intervenție timpurie

[1] Clinica de Psihiatria „Eduard Pamfil” Timișoara

[2] INSTITUTUL MARA Timișoara