Alexandra Toader

1

Medic rezident psihiatrie adulți, anul al II-lea – Clinica de Psihiatrie ‚‚ Eduard Pamfil ” Timișoara.

Domenii de interes profesional: tulburările addictive, tulburările afective si trauma.

In cadrul congresului AMRPR 2015 va prezenta lucrarea:

 

„Prezența și implicațiile ADHD la pacienții cu dependență etanolică”

Introducere. Prevalenta ADHD în populația pediatrică este de 8%, iar dintre aceștia aproximativ 50% vor prezenta simptomatologie reziduală la vârsta adultă. ADHD la adulți variază între 2 – 5 %, până la 10%. În practică, ADHD la adult este frecvent asociată cu alte afecțiuni psihiatrice (83%), cu impact asupra prognosticului și fiind un factor de risc pentru patologie addictivă (15-25%). Există posibilitatea ca prezența ADHD și a dependenței etanolice să se asocieze cu modificări personologice.

Materiale si metode. Am efectuat un studiu transversal, caz-control, la pacienții cu dependență etanolică (n=75), internați în Clinica de Psihiatrie Timișoara în perioada octombrie 2014 – mai 2015, la care s-au aplicat: Testul AUDIT, Chestionarul Poftei de Alcool (craving ), Interviu PAS- I și Scala de Autoevaluare a simptomelor ADHD.

Rezultate. În lotul studiat frecvența ADHD a fost 9,33% (n=7). Numărul de bărbați (n=70) cu depedență etanolică a fost semnificativ (p=0.00) mai mare comparativ cu femeile (n=5). Pacienții cu ADHD posibil au obținut scoruri mai mari la toți itemii interviului PAS, excepție fiind Anxios-evitant. Prezența ADHD s-a corelat semnificativ cu itemul Dependent (p=0.04). La scala PAS, instabilitatea emoțională, dependența și paranoidia s-au corelat cu scoruri mari la testul AUDIT.

Concluzii. Prezența comorbidității ADHD la adulții cu dependență etanolică influențează tabloul clinic și constelația personologică a individului. ADHD asociază trăsături dependente care pot fi factor de prognostic negativ pe termen lung. Se subliniază necesitatea realizării unor instrumente standardizate de screening pentru ADHD la adult, în special în rândul populației în tratament pentru patologii addictive.